تخریب ساختمان
Written by takhrib

تخریب

تخریب

گام های مختلف در فرآیند تخریب سازه های ساختمان درگیر هستند که عبارتند از: نقشه برداری حذف مواد خطرناک تهیه طرح اقدامات ایمنی نقشه برداری

از ساختمان ها برای تخریب نقشه برداری به معنی مطالعه پارامترهای مختلف ساختار و محیط اطراف آن است.

دو نوع نقشه برداری وجود دارد که عمدتا انجام می شود.

1.نقشه برداری ساختمان

2.نقشه برداری ساختاری

نقشه برداری ساختمان در بررسی ساختمان ها برای تخریب، فرایند زیر انجام می شود:

انواع مواد ساختمانی مورد استفاده استفاده از ساختمان های قبل و در زمان تخریب.

وجود فاضلاب، مواد خطرناک، مسائل ناشی از مواد شیمیایی سمی، مواد قابل اشتعال یا مواد

منفجره و رادیو اکتیو و غیره شرایط زهکشی و مشکلات احتمالی آلودگی آب، سیل و فرسایش.

امکانات مشترک با ساختمان مجاور، از جمله پله های معمولی، دیوارهای پارتیشن. شرایط ترافیکی

عابر پیاده و پیاده روی حساسیت محله نسبت به نویز، گرد و غبار، لرزش و تاثیر ترافیک.

تخریب ساختمان

تخریب

ضایعات

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *