Written by takhrib

هزینه تخریب ساختمان

در مقاله قبل به بررسی و شرح برخی از مقررات تخریب ساختمان پرداختیم، در این مقاله به بررسی مابقی این مقررات کارگاه های ساختمانی خواهیم پرداخت.

فصل سوم ماشین­ آلات و تجهیزات ساختمانی

ماده 24: طبق این ماده تمام راننده­ها و یا اپراتورهای ماشین­آلات ساختمانی و تجهیزات ساختمانی باید کار با ماشین و تجهیزات را آموزش دیده باشند و همچنین مهارت فنی و یا گواهی­نامه مخصوص را اخذ کرده باشند.

ماده 25: در هنگام استفاده از ماشین­آلات و تجهیزات ساختمانی طبق ماده­های 20 و 21 آیین­نامه، باید حریم خطوط انتقال نیروی برق رعایت شود.

ماده 26: براساس برنامه­ی زیر حتماً باید بازدیدهای دور­ای و یا معاینه فنی از تمام قسمت­های دستگاه­­ها و بالابرها صورت پذیرد.

الف- هر روز اپراتور و مسئول دستگاه، باید لوازم و قطعاتی مانند قلاب­ها، زنجیرها و…. که به بستن و بلندکردن کمک می­کنند، از لحاظ فرسودگی، شکستگی و یا هر عیب دیگر ظاهری چک کند.

ب- هر هفته فرد متخصص و یا مسئول فنی دستگاه باید از تمام قسمت­های دستگاه بازدید کند و گزارش بازدید را به سرپرست مربوطه تحویل دهد.

ج- هرسه ماه یکبار و یا استفاده برای بار اول و هچنین بعد از هرجابجایی و نصب در محل جدید، تمام قسمت­های دستگاه باید توسط متخصص معاینه و آزمایش شود و برای ادامه کار گواهی­نامه اجازه کار صادر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *