Written by takhrib

پایدارسازی گود به روش پشت‌بندهای افقی و مایل

انجام اصولی تخریب ساختمان و گودبرداری، اوّلین گام برای ساخت و ساز پایدار، ایمن و مقاوم است. علاوه بر این که عملیات گودبرداری باید بر اساس اصول مهندسی انجام شود در مرحله بعد، پایدارسازی گود از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است. در این زمینه دانش تخصصی، نیروی انسانی کارآمد، ابزار و تجهیزات مناسب هریک نقش مهمی در دستیابی به نتیجه مطلوب دارند. به همان اندازه که محاسبات مهندسی ساختمان اهمّیّت دارد، کیفیت ابزار و مصالح به کار گرفته شده نیز مؤثر است.
همانند عملیات تخریب ساختمان، نحوه گودبرداری و پایدارسازی گود نیز با توجّه به عوامل مختلفی تعیین می‌شود. عوامل مختلفی از قبیل ابعاد پروژه، نوع خاک، عمق گودبرداری و … همه و همه در تعیین شیوه پایدارسازی گود مؤثر هستند. این بخش از کار یعنی پایدارسازی گود به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از آنها روش پشت‌بندهای افقی و مایل است. این روش در پروژه‌های خاصی کاربرد دارد که در آنها دیگر روش‌های پایدارسازی قابل اجرا نیست. در پروژه‌های ساختمانی که در آن گودبرداری با عمق زیاد و عرض کم صورت می‌گیرد روش پایدارسازی پشت‌بندهای افقی و مایل بسیار کاربرد دارد و در حقیقت این تنها روش مناسب برای چنین پروژه‌هایی است.
مراحل اجرای روش پشت‌بندهای افقی و مایل
در این روش از سه جزء عمودی، افقی و مایل برای پایدارسازی استفاده می‌شود. در اوّلین مرحله، دو گودال به عمق گود موردنظر و به موازات عمق یا دیواره‌های آن در دو طرف گود، حفاری می‌شود. پس از حفاری با رعایت اصول مهندسی و ایمنی، اجزای عمودی یا شمع‌های صفحه‌ای در عمق مناسب جاگذاری می‌شوند. در مرحله بعد، گودبرداری آغاز می‌شود و تا عمق معینی که به روش مهندسی تعیین شده ادامه می‌یابد. پس از رسیدن به عمق موردنظر، اوّلین پشت‌بند افقی همراه با والر و سفت‌کننده نصب می‌شود. پشت‌بندهای مایل نیز برای استحکام بیشتر در فضای مابین پشت‌بند افقی و والر نصب می‌شوند. فرایند گودبرداری و جاسازی پشت‌بندهای افقی ادامه می‌یابد. این روند تا جایی ادامه می‌یابد که تعداد مشخصی از پشت‌بندهای افقی که از قبل و بر مبنای اصول مهندسی تعیین شده‌اند، نصب شوند.
مزایای روش پشت‌بندهای افقی و مایل در گودبرداری
یکی از مهم‌ترین محاسن این روش، این است که این روش برای گودبرداری عمیق با عرض کم مناسب است. در حالی که به دلیل محدودیت فضا از سایر روش‌های پایدارسازی برای چنین پروژه‌هایی نمی‌توان استفاده کرد. نقطه قوّت دیگر این روش، امکان استفاده از آن در مناطق و پروژه‌هایی با خاک سست است. استحکام و ایمنی این روش، پایدارسازی گود با هر نوع خاک سست را امکان‌پذیر می‌سازد.
معایب روش پشت‌بندهای افقی و مایل در گودبرداری
بزرگ‌ترین ایراد این روش تعداد زیاد پشت‌بندهای افقی است که فضای زیادی را اشغال می‌کند. لزوم استحکام این روش، نصب پشت‌بندهای متعدد است که این امر موجب ایجاد محدودیت در فضای کارگاه می‌شود. در اثر کمبود فضا بکارگیری ماشین آلات سنگین برای ساخت و ساز بسیار دشوار می‌شود به طوری که گاهی اوقات اصلاً امکان استفاده از ماشین آلات سنگین وجود ندارد. از سوی دیگر کمبود فضا احتمال بروز حوادث در حین عملیات ساخت و ساز را افزایش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *