پیمانکاری پیام سازنده ونصاب انواع  اسکلت فلزی  جوشی و پیچ و مهره ای در تناژهای سبک و سنگین وانواع سوله درکاخانه و .یادرمحل نصب میباشد

حوزه فعالیت

پیمانکاری پیام سازنده ونصاب انواع اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مهره ای در تناژهای سبک و سنگین وساخت مخزن و انواع سوله  میباشد
پیمانکاری صنعتی پیام با هدف ساخت انواع اسکلت های فلزی و مخزن وسوله در کاربری های مختلف وبا سابقه کاری
.درخشان بالای 15سال سعی در جهت خدمت به سرمایه گذاران و هموطنان محترم داشته است.
پیمانکاری صنعتی پیام با سابقه ای درخشان ساخت اسکلت فلزی خود را درکارگاهی مجهز یا درمحل ساخت وبا استفاده از اکیپ های کارگری ماهر و با تجربه و تجهیزات  روز مورد نیاز ازقبیل (دستگاه های جوش رکتی فایرو اینورتر، دستگاه های جوش زیرپودری ، دستگاه های جوش تحت پوشش گازدستگاه های برش  دستگاه های برش ریلی ودیزل هاو دستگاه های سوراخ کاری…) سعی درجهت کسب روزی حلال وخدمت به سازندگان محترم داشته است

زمینه فعالیت:

ساخت اسکلت فلزی*

نصب اسکلت فلزی*

انجام کلیه بازسازی ها وپروژه های تقویت*

انجام کلیه کارهای خورده کاری در محل*

تامین نیروی انسانی*

پروژه های تقویتی وخورده کاری

اسکلت فلزی تقویتی

پروژه های جوشی

اسکلت فلزی ساختمان

پروژه های پیچ ومهره

اسکلت فلزی پیج و مهره ای