گودبرداری ساختمان
Written by takhrib

گودبرداری ساختمان

با گسترش شهرنشینی و افزایش تراکم در شهرها اجرای گودبرداری ساختمان دشوارتر شده است. شاید در گذشته اجرای گودیرداری تنها با تکیه بر شرایط فیزیکی خاک امکان‌پذیر بود ولی امروزه گودبرداری ساختمان در شهرهای بزرگ بدون پایدارسازی گود امکان‌پذیر نیست. پایدارسازی گود به منظور محافظت از ساختمان‌های مجاور و نیز عملیات در حال اجرا و عوامل آن صورت می‌گیرد. بر خلاف تصور عموم، مهندسین ساختمان تنها طراحی و ساخت ساختمان را برعهده ندارند.

ادامه مطلب
Written by takhrib

اهمّیّت گودبرداری

در پروژه‌های عمرانی پس از تخریب ساختمان، گودبرداری اهمّیّت زیادی دارد. رعایت اصول مهندسی و ایمنی در گودبرداری از ضروریات ساخت یک بنای مقاوم است. یکی از مراحل گودبرداری که هنگام طراحی نقشه ساختمان و پیش از آغاز پروژه، باید محاسبات و پیش‌بینی‌های لازم برای آن صورت گیرد، پایدارسازی سازه نگهبان هنگام گودبرداری ساختمان است. البته این موضوع در پروژه‌های خاص و عظیم، اهمّیّت ویژه‌ای دارد و در ساختمان‌های کوچک ممکن است حتّی نیازی به انجام آن نباشد. در برخی موارد هم انجام این کار توجیه اقتصادی ندارد.

ادامه مطلب