گودبرداری ساختمان
Written by takhrib

گودبرداری ساختمان

با گسترش شهرنشینی و افزایش تراکم در شهرها اجرای گودبرداری ساختمان دشوارتر شده است. شاید در گذشته اجرای گودیرداری تنها با تکیه بر شرایط فیزیکی خاک امکان‌پذیر بود ولی امروزه گودبرداری ساختمان در شهرهای بزرگ بدون پایدارسازی گود امکان‌پذیر نیست. پایدارسازی گود به منظور محافظت از ساختمان‌های مجاور و نیز عملیات در حال اجرا و عوامل آن صورت می‌گیرد. بر خلاف تصور عموم، مهندسین ساختمان تنها طراحی و ساخت ساختمان را برعهده ندارند.

ادامه مطلب